Cyberveilige werkcultuur

Zo voorkomt u op de werkvloer schade door menselijk handelen.

Stap 1: Maak bewust

Iedere werknemer die toegang heeft tot waardevolle informatie is lekker voor een hacker. Maak werknemers hier bewust van.
TIP  Vertel het met humor. In de video ziet u onze ludieke kantoorstunt.

Accepteer al onze cookies om de video te bekijken.

Pas cookie voorkeur aan

Stap 2: Informeer

Informeer werknemers over de meest voorkomende cyberaanvallen, hoe ze deze kunnen herkennen én voorkomen.
TIP Download de Eerste Hulp bij Hack poster en hang hem op.

Stap 3: Moedig aangifte aan

Moedig werknemers aan om mogelijke schade direct aan te geven.
TIP Neem de schaamte weg, zodat medewerkers mogelijke schade durven toe te geven. Maak van een foutief handelende medewerker geen zondebok.

Stap 4: Stel iemand verantwoordelijk

Geef een medewerker de taak om cyberveilig handelen te bevorderen. Hij/zij helpt werknemers bijvoorbeeld met het creëren van sterke wachtwoorden, het niet óf veilig gebruiken van USB-sticks, etc.
TIP Zorg voor een protocol voor in en uit dienst tredende medewerkers.

Stap 5: Herhalen herhalen herhalen

Zorg voor continuïteit. Cyberveiligheid is niet iets wat u ‘even’ doet. Hackers komen steeds met nieuwe methoden. Daarnaast: medewerkers vergeten hoe belangrijk cyberveiligheid is als u ze er niet regelmatig aan herinnert.

Een initiatief van: