Cyberveiligheid als marketingtool

Geen kostenpost maar een kans

Cyberveiligheid staat bij veel mkb’ers niet bovenaan het prioriteitenlijstje. Als het wel in het vizier is wordt er kort door de bocht gedacht; alleen de directe kosten en baten. Zonde. Marketing technisch is cyberveiligheid interessant. Namelijk: cyberveiligheid als promotietool.

De cyberalertheid kan bij klanten van zowel B2B als B2C bedrijven alleen maar toenemen. Het is een kwestie van tijd voordat mensen cyberproblemen dan wel zelf ervaren dan wel herhaaldelijk in hun naaste omgeving horen? Het zal daarmee steeds vaker hun koopgedrag beïnvloeden of – in geval van B2B bedrijven - hun partner keuze.

Cyberpreventie is dus een promotiemiddel. Een manier om te onderscheiden van de concurrent. Als u verwacht dat klanten er enigszins alert op gaan zijn; neem dan preventieve cybermaatregelen. En niet alleen maatregelen nemen. Nee. Het belangrijkste: vertel dat u het doet. Steek uw maatregelen niet onder stoelen of banken. Communiceer het. Cyberpreventie is geen kostenpost maar een differentiatie middel, een marketing tool.

Het tegenovergestelde is ook waar. Gebrekkige cybersecurity levert mogelijk negatieve reclame. Geen https in de browser van uw site of captcha bij uw digitale invulformulier, ervaart men wellicht als onprofessioneel. En bij een hack of datalek staat uw reputatie ook op het spel. Zo was er bijvoorbeeld een bedrijf waarbij een medewerker een e-mail met gevoelige data naar 100 klanten verstuurde. Per abuis. Dit datalek resulteerde in boze klanten. Veel ritjes met bloemen warem nodig om het goed te maken. Een helder cyberprotocol had dit kunnen voorkomen.

Bron: WinMagPro

Een initiatief van: