AllesABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

A

De nieuwe Europese privacywetgeving die op 25 mei 2018 ingaat. De wet verplicht bedrijven persoonsgegevens van klanten beter te beschermen en te verantwoorden. Zo wordt de kans op een datalek kleiner en de privacy van klanten gewaarborgd.B

Een kopie van de bestanden op uw computer.


Een bot is een computerprogramma dat zelf taken kan uitvoeren die normaal door mensen worden uitgevoerd. Bijvoorbeeld chatten of e-mails versturen.


Een netwerk van computers van onwetende, die een hacker op afstand kan bedienen door middel van bots. Hiermee kan de hacker cyberaanvallen op grote schaal lanceren, zoals een DDoS-aanval.C

De techniek die uw contactformulier op uw website beveiligd. Een captcha laat uw bezoekers een vinkje zetten om aan te tonen dat zij geen robot zijn. U beveiligt uw formulier tegen hackers die deze in korte tijd automatisch duizenden keren laten invullen.


Een crimineel probeert op alle mogelijk wijzen (telefonisch, per e-mail of direct contact) gegevens van een bedrijfseigenaar of andere hooggeplaatste medewerker te onthutselen. Hiermee wilt hij geld verdienen.


Een klein tekstbestandje dat een website op de harde schijf van uw computer zet op het moment dat u de website bezoekt. Deze kunnen worden gebruikt om inloggegevens en instellingen te onthouden, maar ook om erachter te komen naar welke websites u zoal gaat.


Kwaadaardige software die alle of bepaalde bestanden op de harde schijf van uw computer versleutelt, totdat u het geëiste geldbedrag betaald heeft. Dit is een vorm van ransomware.


Staat voor ‘Common Vulnerabilities and Exposures’. Een database met informatie over openbaar gemaakte kwetsbaarheden in websites en bedrijfsnetwerken, die wordt gebruikt als wereldwijde standaard. Een website- of netwerkscan kan gebruik maken van deze database om uw website en netwerk te testen.


Staat voor ‘Common Vulnerability Scoring System’. Een gestandaardiseerde methode voor het bepalen van de ernst van kwetsbaarheden in websites of bedrijfsnetwerken. De Risico-Vindmachine past deze methode toe om het rapportcijfer te berekenen.


Geeft aan dat iets met het internet of moderne computers te maken heeft.


Als een hacker uw website, computersysteem of bedrijfsnetwerk binnendringt met het doel om informatie te stelen of te manipuleren, óf om uw systeem plat te leggen.


Misdrijven waarbij computers, internet of netwerken een rol spelen.


Iemand die computers, internet of netwerken gebruikt als middel én doelwit om misdaden te plegen. 


De kans op schade (financiële schade of reputatieschade) die u als persoon of bedrijf loopt doordat u verbonden bent met het internet. Bijvoorbeeld wanneer iemand zonder toestemming toegang krijgt tot uw bankrekening of bedrijfsgeheimen via het internet.


Het stelen van vertrouwelijke informatie die is opgeslagen op computers of netwerken van bedrijven.D

Alle gegevens die in uw huis of onderneming te vinden zijn – digitaal én niet-digitaal. Alles op uw computer en het internet is dus data, maar alles wat op papier staat is ook data.


Als bedrijfsgegevens in handen vallen van derden die geen toegang tot deze gegevens zouden mogen hebben. Bijvoorbeeld als een hacker computerbestanden van u steelt. Maar als een werknemer per ongeluk een geprinte lijst met klantgegevens in een koffiezaak laat liggen, is dat evengoed een datalek.


Als hackers zonder toestemming een webpagina aanpassen. Bijvoorbeeld door hier een boodschap op te zetten als ‘U bent gehackt’.E

Iemand die probeert in te breken in uw website of bedrijfsnetwerk met als doel om de beveiliging hiervan te verbeteren.


Een soort kant-en-klaar pakket voor het uitvoeren van cyberaanvallen voor beginners. Hiermee kan dus eigenlijk iedereen vrij gemakkelijk een cyberaanval uitvoeren.F

Software (maar soms ook hardware) die een verdedigingsmuur tussen uw computer en het internet vormt. Een firewall kan een groot aantal schadelijke gegevens herkennen – zoals een virus of cyberaanval – en voorkomt dat deze op uw computer terechtkomen.H

Iemand die zonder toestemming een website of (bedrijfs)netwerk binnendringt door de beveiliging te kraken.


Alle tastbare onderdelen van een computersysteem. Bijvoorbeeld een beeldscherm, kabels, toetsenbord, smartphone, camera of printer. De tegenhanger van software.I

Staat voor Internet Protocol (IP) adres. Een adres bestaande uit vier getallen, waaraan computers en andere apparaten elkaar kunnen herkennen én bereiken op het internet. Een beetje hetzelfde als uw telefoonnummer dus.


Staat voor informatietechnologie (IT) en informatie- en communicatietechnologie (ICT). Deze termen betekenen tegenwoordig hetzelfde: het vakgebied dat zich bezighoudt met computers, telecommunicatie en informatiesystemen.J

Een techniek waarmee apps die niet zijn goedgekeurd door Apple geïnstalleerd worden op iPhone én waarmee ‘vaste’ instellingen aangepast kunnen worden. Bij een jailbreak installeert u software waarmee u ontsnapt uit de ‘Apple-gevangenis’. Voor Android-apparaten bestaat er eenzelfde techniek: rooten.K

Kwaadaardige software die alle toetsenaanslagen van een gebruiker bijhoudt en verzendt naar een locatie op afstand. Zo kunnen cybercriminelen bijvoorbeeld wachtwoorden achterhalen.M

Alle computerprogramma’s die gebruikt worden met kwade opzet. Bijvoorbeeld om uw computersystemen te verstoren, gevoelige informatie te verzamelen of toegang te krijgen tot uw computersysteem.


Europese wetgeving, onderdeel van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Als ondernemer bent u wettelijk verplicht datalekken die ernstige nadelige gevolgen hebben voor de bescherming van persoonsgegevens direct te melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Als u dat niet op tijd doet, kunt u boetes krijgen tot 820.000 euro of, in andere gevallen, tot 10% van uw jaaromzet.N

E-mails die cybercriminelen gebruiken om geld te stelen of stiekem een kwaadaardig programma te installeren op uw computer. Deze e-mails worden ook gebruikt voor phishing.P

Een toets op kwetsbaarheden van uw website of bedrijfsnetwerk, waarbij deze kwetsbaarheden werkelijk worden gebruikt om in uw systemen in te breken.


Alle gegevens die iets over een persoon zeggen óf gegevens die in combinatie met andere gegevens naar deze persoon te herleiden zijn. Dus bijvoorbeeld uw naam- en adresgegevens, maar ook uw IP-adres, politieke voorkeur of zelfs uw IQ.


Een vorm van oplichting via het internet. Een kwaadwillend persoon benadert slachtoffers, vaak via een nepmail, en doet zich voor zoals bijvoorbeeld een zakenpartner of betrouwbare instantie als een bank. Het doel is om zo persoonlijke gegevens te achterhalen of een medewerker aan te zetten tot het overmaken van geld.


Het recht om dingen voor jezelf te mogen houden. De meeste mensen willen namelijk niet dat iedereen alles zomaar over hen te weten kan komen, zonder dat zij daar toestemming voor hebben gegeven.R

Kwaadaardige software die uw gehele computersysteem of bepaalde bestanden op uw computer versleutelt, totdat u het geëiste geldbedrag betaald hebt. Cryptoware is een vorm van ransomware.


Een techniek waarmee apps die niet zijn goedgekeurd door Android geïnstalleerd worden op smartphone of tablet én waarmee ‘vaste’ instellingen aangepast kunnen worden. Met rooten wordt u beheerder van uw eigen smartphone. Voor Apple-apparaten bestaat er eenzelfde techniek: jailbreak.S

Iemand die u probeert te hacken via het internet. Een scriptkiddie gebruikt hiervoor bestaande technieken en middelen. Hij hackt vaak voor de lol en is zich niet bewust van de gevolgen voor bedrijven en personen. Het beeld bij een scriptkiddie is die van 'een puber op een zolderkamer’.


Een server is een computer waarop websites of andere applicaties draaien; deze kunnen door meerdere computers via een lokaal netwerk of het internet worden opgeroepen. Op een webserver staan dus vaak de websites van verschillende bedrijven.


Een apparaatje dat door criminelen op pinautomaten wordt geplaatst. Zo kunnen zij de gegevens van een betaalpas kopiëren zonder dat het slachtoffer dat doorheeft.


Een vorm van hacken waarbij niet direct een computer, maar allereerst een mens 'gehackt' wordt. Mensen worden misleid om vertrouwelijke informatie te verstrekken óf dingen te doen die ze eigenlijk niet willen doen.


Alle niet-tastbare onderdelen van een computersysteem. Alle programma’s die op uw computer staan dus eigenlijk. De tegenhanger van hardware.


Een bericht dat u ongevraagd ontvangt, bijvoorbeeld een e-mail of sms-bericht. Spamberichten kunnen onderdeel zijn van phishing.


Een techniek waarin een hacker een link per e-mail verstuurd. Dit linkje brengt u naar een omgeving, waar u A) uw betaalgegevens achterlaat die de hacker gebruikt om in te loggen op uw rekening of B) direct een betaling doet aan de hacker. De e-mail lijkt verstuurd te zijn door een manager of directeur.U

Met updaten worden de nieuwste versies van computersystemen en software gedownload en geïnstalleerd. Dus ook de nieuwste beveiliging. Probeer uw software daarom altijd zo snel mogelijk te updaten.W

Een wachtwoord waarbij een zin wordt gebruikt. Deze is normaal gesproken veel moeilijker te kraken door een hacker.
Een initiatief van: