Meldplicht Datalekken

Verrek, een datalek?

Als ondernemer bent u wettelijk verplicht om datalekken die ernstige nadelige gevolgen hebben voor de bescherming van persoonsgegevens direct te melden. 

Als u dat niet op tijd doet, kunt u boetes krijgen tot € 820.000,- of, in andere gevallen, tot 10% van uw jaaromzet. Maar wanneer is er sprake van een datalek?

Dit is een datalek

We spreken van een datalek als bedrijfsgegevens in handen vallen van derden die geen toegang tot deze gegevens zouden mogen hebben. Bijvoorbeeld als een hacker computerbestanden van u steelt. Of als u per ongeluk een lijst met klantgegevens in een koffiezaak laat liggen. 

Help, ik heb een datalek

Denkt u een datalek te hebben in uw bedrijf? Kies dan één van de volgende opties. 

  • Bel direct het spoednummer van de Cyberwacht om de schade te minimaliseren.
  • Kijk op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens. Daar leest u of en, zo ja, hoe u het datalek moet melden.
Een initiatief van: