Meldplicht datalekken

Verrek, een datalek?

Als ondernemer bent u wettelijk verplicht om datalekken die ernstige nadelige gevolgen hebben voor de bescherming van persoonsgegevens binnen 72 uur te melden.

Als u dat niet op tijd doet, kunt u boetes krijgen tot maximaal €20 miljoen of 4% van uw wereldwijde jaaromzet.

Dit is een datalek
We spreken van een datalek als bedrijfsgegevens in handen vallen van derden die geen toegang tot deze gegevens zouden mogen hebben. Bijvoorbeeld als een hacker computerbestanden van u steelt. Of als u per ongeluk een lijst met klantgegevens in een koffiezaak laat liggen.

Help, ik heb een datalek
Denkt u een datalek te hebben in uw bedrijf? Kies dan één van de volgende opties. 

  • Bel direct het spoednummer van de Cyberwacht om de schade te minimaliseren.
Een initiatief van: