Veilig personeel

Hoe lekker is uw personeel voor een hacker

Hackers komen niet alleen bij u binnen via uw bedrijfswebsite en -netwerk. Ze komen ook vaak binnen via uw medewerkers. Het verlagen van uw cyberrisico doet u dus niet alleen door uw website en bedrijfsnetwerk beter te beveiligen, maar ook door uw medewerkers beter te informeren.

U kunt de onderstaande informatie gebruiken om uw personeel bewust te maken van het feit dat ook zij interessant zijn voor hackers. En dus te allen tijde alert moeten zijn.

Stagiairs
Zijn lekker voor een hacker, omdat

  • ze zich misschien minder bewust zijn van cybercriminaliteit.
  • ze de ‘normale gang van zaken’ binnen het bedrijf nog niet zo goed kennen.
  • het cybersecurity-protocol van uw bedrijf voor hen nog niet vanzelfsprekend is.

HR-medewerkers
Zijn lekker voor een hacker, omdat

  • ze veel contact hebben met externe partijen.
  • ze extra gevoelig zijn voor het openen van gevaarlijke bestanden (malware).
  • ze toegang hebben tot veel vertrouwelijke informatie van werknemers.

IT-medewerkers
Zijn lekker voor een hacker, omdat

  • ze beschikken over de inloggegevens van (bijna) alle bedrijfssystemen.
  • ze veel bevoegdheden voor alle bedrijfssystemen hebben.

Managers
Zijn lekker voor een hacker, omdat

  • ze veel bevoegdheden hebben binnen het gehele bedrijf.
  • werknemers sneller geneigd zijn orders, zoals geld overmaken, van hen op te volgen.
Een initiatief van: